FRÈDÈRIC VON GEGERFELT
LJUSDESIGNER OCH TEKNIKINREDARE

 

 

PRESENTATION

FÖREBILDER

ERFARENHET

TYP AV UPPDRAG

PROFILPROJEKT

KOMMA IGÅNG

KONTAKT

  

  

 

  

 

 

 

 
HUR KOMMER VI IGÅNG?

 

Vid direktuppdrag mot privatperson brukar en kortare introduktion via telefon följas upp av ett inspirationsmöte. På inspirationsmötet presenterar kunden sina problem och önskemål och tillsammans diskuteras sedan möjliga lösningar och designuttryck fram. Efter detta första inspirationsmöte erbjuder Frédéric von Gegerfelt fasta priser mot tydliga projektbeskrivningar. Standardvillkor och prislista finns.

Frédéric von Gegerfelt arbetar även på uppdrag av arkitekt och/eller byggentreprenör.